Aby zakończyć umowę o dostawę energii elektrycznej należy w Biurze Obsługi Klienta ENEA:

  • Złożyć Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi kompleksowej

W oświadczeniu jako następnego Odbiorcę wpisujemy Właściciela mieszkania lub następnego Najemcę (jeżeli jest znany). Nie należy składać dyspozycji demontażu licznika, chyba że chcemy uprzykrzyć życie Właścicielowi mieszkania. 

  • Złożyć kopię protokołu zdawczo-odbiorczego ze stanem i numerem licznika.