Aby przepisać licznik energii elektrycznej na siebie należy udać się do Biura Obsługi Klienta ENEA i podpisać umowę kompleksową.

Adresy i godziny otwarcia biur

Potrzebne dokumenty:

  • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem i numerem licznika,
  • tytuł prawny do lokalu – np. umowa najmu,

oraz Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej (edytowalny)