Dla rozpoczynających najem

Aby przepisać licznik energii elektrycznej na siebie należy udać się do Biura Obsługi Klienta ENEA i podpisać umowę kompleksową.

Adresy i godziny otwarcia biur – znajdziecie tutaj.

Potrzebne dokumenty:

  • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem i numerem licznika,
  • tytuł prawny do lokalu – np umowa najmu,
  • oraz Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej pobierz wniosek

Dla kończących najem

Aby zakończyć umowę o dostawę energii elektrycznej należy w Biurze Obsługi Klienta ENEA:

  • Złożyć Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi kompleksowej  – pobierz wniosek. W oświadczeniu jako następnego Odbiorcę wpisujemy Właściciela mieszkania lub następnego Najemcę (jeżeli jest znany). Nie należy składać dyspozycji demontażu licznika, chyba że chcemy uprzykrzyć życie Właścicielowi mieszkania. 
  • Złożyć kopię protokołu zdawczo-odbiorczego ze stanem i numerem licznika.