Ułatwienia dostępu

POSESJA Sp. z o.o. admin 2020-08-24
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE

i administrowanie nieruchomościami

OBSŁUGA
OBSŁUGA

wspólnot mieszkaniowych 

POŚREDNICTWO
POŚREDNICTWO

w najmie lokali 

REWITALIZACJA
REWITALIZACJA

kamienic

SPRZEDAŻ
SPRZEDAŻ

nieruchomości i lokali 

REMONTY
REMONTY

kamienic lub lokali 

Biuro Obsługi Nieruchomości POSESJA Sp. z o.o.

kontynuuje działalność rozpoczętą w 1997 roku przez Marię Stankiewicz-Strzykałę. Spółka działa obecnie pod zarządem Dominika Strzykały, syna Marii, i nadal zajmuje się szeroko pojętą obsługą nieruchomości – zarówno od strony technicznej, prawnej jak ekonomicznej, starając się o maksymalną rentowność zarządzanych nieruchomości. W szczególności obsługujemy w pełnym zakresie wspólnoty mieszkaniowe. Prowadzimy niemal sto nieruchomości, jednakże traktujmy każdą nieruchomość indywidualnie. Jako niewielkie przedsiębiorstwo jesteśmy w stanie spełniać różnorodne, często unikalne wymagania. Staramy się proponować i przeprowadzać dobre plany zarządzania pozwalające na wzrost wartości technicznej nieruchomości oraz jej dochodowości.

Zespół pracowników posiada wysokie kwalifikacje, co stwarza szerokie możliwości działań Biura POSESJI – administrowanie, zarządzanie, windykacje, pośrednictwo, remonty, rachunkowość, informatyzacja, itd. …