Ułatwienia dostępu

Kartoteka admin 2020-02-06

Pytania i Odpowiedzi

Jak zgłosić do administracji nabycie nieruchomości?

W biurze:

Przybyć do biura przy ul. Iłłakowiczówny 13/3, Poznań, by w krótkim czasie na miejscu dopełnić wszystkich formalności i otrzymać komplet potrzebnych dokumentów. Wymagany akt notarialny i protokół zdawczo-odbiorczy (oryginały nie są wymagane).

Korespondencyjnie:

  1. Pobrać ze strony internetowej formularz dla nowych właścicieli.
  2. Wydrukować, czytelnie uzupełnić i podpisać formularz.
  3. Zrobić skan formularza lub wykonać wyraźne i czytelne zdjęcie przy dobrym oświetleniu.
  4. Skan lub zdjęcie formularza, wraz z skanem dokumentów: akt notarialny i protokół zdawczo-odbiorczy, przesłać mailem.
  5. Dokumenty zostaną na tej podstawie wystawione i wysłane.

 

Co należy zrobić przy konieczności wcześniejszego rozwiązania umowy najmu?

Niezwłocznie zgłosić się do administracji nieruchomości.Co zrobić w przypadku zgonu właściciela lokalu?

Rodzina osoby zmarłej powinna skontaktować się z administracją i uzgodnić postępowanie w czasie postępowania spadkowego.

Co zrobić w przypadku zgonu najemcy lokalu?

Rodzina osoby zmarłej powinna skontaktować się z administracją i umówić dalsze postępowanie. Prosimy o przygotowanie kopii skróconego odpisu aktu zgonu.

Co zrobić w przypadku przerwy w dostawie: zimnej wody, ciepłej wody, prądu, gazu, itp.?

Sprawdzić, czy na drzwiach budynku lub najbliższej okolicy nie wisi ogłoszenie o przerwie w dostawie mediów.

Sprawdzić na stronie internetowej lub zadzwonić do dostawcy mediów i samodzielnie zorientować się, czy w okolicy nieruchomości nie ma awarii.

Po przejściu pozostałych punktów zgłosić sprawę do administracji budynku.

Do kogo się zwrócić w przypadku chęci zorientowania się w płatnościach za mieszkanie?

Księgowa danej nieruchomości lub ogólny numer telefonu: 61 865 47 32.Jak mogę szybko uzyskać oryginał ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI do aktu notarialnego?

Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami wydajemy od ręki w biurze, o ile nie ma zaległości 🙂

Jak uzyskać zestawienie opłat administracyjnych?

W biurze:

Przybyć do biura przy ul. Iłłakowiczówny 13/3, Poznań, by w krótkim czasie na miejscu dopełnić wszystkich formalności i otrzymać komplet potrzebnych dokumentów. Wymagany akt notarialny i protokół zdawczo-odbiorczy (oryginały nie są wymagane).

Korespondencyjnie:

  1. Pobrać ze strony internetowej formularz dla nowych właścicieli.
  2. Wydrukować, czytelnie uzupełnić i podpisać formularz.
  3. Zrobić skan formularza lub wykonać wyraźne i czytelne zdjęcie przy dobrym oświetleniu.
  4. Skan lub zdjęcie formularza, wraz z skanem dokumentów: akt notarialny i protokół zdawczo-odbiorczy, przesłać mailem.
  5. Dokumenty zostaną na tej podstawie wystawione i wysłane.

 

Co zrobić w przypadku konfliktu międzysąsiedzkiego (uciążliwości związane ze szczekaniem psa, uporczywym zalewaniem, nierespektowaniem ciszy nocnej itp.)?

Zaistniałą sytuację należy zgłosić właścicielowi lokalu (pomagamy w kontakcie) lub porozumieć się z jego najemcami. Administracja nie posiada ustanowionych prawem kompetencji do interwencji w spory międzysąsiedzkie (nie może dać mandatu). Kompetencje w zakresie egzekwowania przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego posiadają organy administracji państwowej. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia z sąsiadem, sprawę należy zgłosić na policję.

Co z samochodami, które stoją nieużywane i zajmują miejsce postojowe?

Jeśli pojazd stoi na terenie Miasta Poznania, należy zgłosić to Straży Miejskiej, która może taki pojazd usunąć lub wymóc na właścicielu jego przestawienie w inne miejsce. Jeśli pojazd stoi na terenie prywatnym, sprawa jest bardziej kłopotliwa, gdyż prawo odholowywania pojazdów mają głównie służby państwowe. Administrator nie ma ustawowo nadanych takich uprawnień.

Co zrobić w przypadku problemu z nieregularnym wywozem śmieci?

Za wywóz śmieci na terenie Poznania odpowiada Urząd Miasta, Wydział Gospodarki Komunalnej, i to właśnie do nich należy zgłaszać problemy z wywozem śmieci, telefon: 61 878 55 41.

Gdzie sprawdzić, kiedy są wywożone śmieci gabarytowe z danej nieruchomości?

Należy wejść na stronę internetową urzędu miasta: https://www.poznan.pl/mim/wortals/odpady/news,9720/sprawdz-harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych,183332.html i sprawdzić dla swojego sektora, jakie są terminy wywozów.

Śmieci gabarytowe, co z nimi zrobić, kto odpowiada za ich usunięcie?

Przede wszystkim odpady gabarytowe nie są odpadami komunalnymi i stanowią własność ich właściciela. Jako takie, staraniem ich właściciela i na jego koszt, mogą zostać usunięte na gratowisko lub wystawione przed nieruchomość w dni zbiórki takich odpadów przez służby miejskie. Jeśli zostaną one nielegalnie podrzucone w miejsce składowania odpadów komunalnych i zalegają na terenie nieruchomości, za ich wywóz zapłacą wszyscy właściciele nieruchomości – chyba że właściciel zostanie zidentyfikowany i administracja będzie mogła wystawić obciążenie za ich utylizację.