Ułatwienia dostępu

Kontakt 2 admin 2023-11-09

Usługi

Profil firmy – czym się zajmujemy:

 • Prowadzenie księgowości związanej z nieruchomością i rozliczeń opłat czynszowych, świadczeń itp. oraz bieżącej sprawozdawczości dla właścicieli.
 • Pomoc współwłaścicielom w znoszeniu współwłasności.
 • Regulowanie stanów prawnych nieruchomości.
 • Organizowanie zebrań wspólnot i współwłaścicieli nieruchomości.
 • Prowadzenie korespondencji we wszystkich sprawach związanych z nieruchomością.
 • Zawieranie umów z dostawcami mediów, dozorcami, wykonawcami robót budowlanych i prac projektowych oraz inspektorami nadzoru robót budowlanych.
 • Zgłaszanie i rozliczanie wywozu śmieci z odpowiednimi urzędami.
 • Zapewnienie usług utrzymania technicznego nieruchomości (instalacje gazowe, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze, wentylacyjne, p.poż).
 • Usuwanie awarii i ich skutków na terenie nieruchomości.
 • Zapewnienie stałej obsługi kominiarskiej.
 • Zlecanie badań technicznych i wykonywanie wynikających z nich zaleceń.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Ubezpieczenie nieruchomości.
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków najmu.
 • Relokacja lokatorów.
 • Przygotowanie spraw sądowych o rozwiązanie stosunku najmu, eksmisję, zapłatę itp.
 • Sporządzanie list dłużników i propozycji postępowań ugodowych lub windykacyjnych roszczeń.
 • Prowadzenie wszystkich spraw przygotowawczych do spraw sądowych dotyczących nieruchomości oraz stała współpraca z radcą prawnym przy prowadzeniu postępowań sądowych.
 • Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości wobec wszystkich urzędów, organów administracji państwowej i samorządowej, uzyskiwanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, opinii itp.
 • Znajdywanie w toku analiz i w porozumieniu z właścicielami sposobów zwiększenia dochodowości nieruchomości i ich wartości technicznej.
 • Przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizacja dokumentacji związanej z nieruchomością.
 • Obrót i wycena nieruchomości w stałej współpracy z innymi firmami.