Kartoteka OnLine pokazuje stan indywidualnego konta członka Wspólnoty Mieszkaniowej.
W kartotece można zobaczyć dane związane z każdym lokalem, między innymi:

  • wpłaty na fundusz eksploatacyjny,
  • wpłaty na fundusz remontowy,
  • należności,
  • rozliczenia,
  • saldo na koniec miesiąca.

Poprzez Kartotekę OnLine możliwe jest dokonanie zdalnego głosowania nad Uchwałami Wspólnoty. W kartotece są widoczne wyniki głosowania oraz treść podjętych uchwał.
Zarząd Wspólnoty posiada wgląd w bieżący stan należności i wpłat całej Wspólnoty.

Otwórz Kartotekę

Scroll to Top