Ułatwienia dostępu

Kartoteka admin 2023-11-09

Kartoteka Online

Kartoteka OnLine pokazuje stan indywidualnego konta członka Wspólnoty Mieszkaniowej. W kartotece można zobaczyć dane związane z każdym lokalem, między innymi: wpłaty na fundusz eksploatacyjny, wpłaty na fundusz remontowy, należności, rozliczenia, saldo na koniec miesiąca. Poprzez Kartotekę OnLine możliwe jest dokonanie zdalnego głosowania nad Uchwałami Wspólnoty. W kartotece są widoczne wyniki głosowania oraz treść podjętych uchwał.