Ułatwienia dostępu

Polityka prywatności i cookies serwisu internetowego Biura Obsługi Nieruchomości POSESJA Sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i cookies zawiera w szczególności następujące informacje:
  a) jakie dane osób odwiedzających (zwanych dalej: „Użytkownicy” lub „Użytkownik”) są przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego www.bonposesja.pl (zwanego dalej: „Serwis”) i jakie są zasady przetwarzania tych danych;
  b) kto i na jakich zasadach przetwarza dane Użytkowników;
  c) jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych przez Biuro Obsługi Nieruchomości POSESJA Sp. z o.o. (zwane dalej: „BON Posesja”);
  d) jakie środki ochrony prywatności Użytkowników są stosowane przez BON Posesja;
  e) w jakich celach w ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies.

II. Gromadzenie i przetwarzanie danych Użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników jest Dominik Strzykała prowadzący działalność pod firmą „Biuro Obsługi Nieruchomości Posesja Sp. z o.o.”, adres: ul. Kazimiery Iłłakowiczówny, nr 13/3, 60-789, Poznań.
 2. BON Posesja nie przetwarza danych o zachowaniu Użytkowników w celach marketingowych i nie przekazuje tych danych do innych podmiotów świadczących usługi marketingowe.
 3. Dane są gromadzone i przekazywane w ramach usług obejmujących profilowanie oraz usług śledzących ruch na stronie Google Analytics do Google LLC.
 4. Dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, które oferują adekwatny poziom ochrony danych zgodnie z regułami tzw. Privacy Shield (tarcza prywatności).
  • Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
   • prawo dostępu do danych osobowych,
   • prawo do sprostowania danych osobowych,
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
   • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   a także, w przypadkach i na zasadach określonych w RODO:
   • prawo do żądania usunięcia danych osobowych
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   • prawo do przenoszenia danych osobowych,
   • prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych.

III. Środki ochrony prywatności

 1. Połączenia internetowe z Serwisem są realizowane przy użyciu bezpiecznego połączenia SSL. Oznacza to, że przesyłane dane są szyfrowane i w ten sposób chronione przed odczytaniem przez osoby trzecie.
 2. BON Posesja dokłada szczególnej staranności, by dane przetwarzane były zgodnie z prawem i z poszanowaniem zakresu zgody wyrażonej przez Użytkownika.

IV. Pliki cookies

 1. W związku z funkcjonowaniem Serwisu wykorzystywany jest mechanizm cookies. Oznacza to, że w urządzeniu Użytkownika serwery mogą zapisywać dane informatyczne (pliki cookies), w szczególności pliki tekstowe. Dane te mogą być odczytywane przez serwery przy każdym połączeniu z tego urządzenia.
 2. Opcja zapisywania i przechowywania plików cookies jest domyślnie włączona w przeglądarkach internetowych. Ustawienia te mogą zostać w każdym czasie zmienione, tak by zablokować automatyczne zapisywanie plików cookies lub by Użytkownik był za każdym razem informowany o ich zapisaniu. Użytkownik może również usuwać pliki cookies. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 3. Brak zmiany powyższych ustawień oznaczać będzie możliwość zapisywania plików cookies w urządzeniu użytkownika i uzyskiwania przez serwery dostępu do nich.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie w celu:
  a) dopasowania treści witryny internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, aby poprawnie wyświetlić stronę,
  b) opracowywania danych statystycznych związanych z zachowaniami Użytkowników, aby udoskonalić zawartość strony internetowej,
  c) prowadzenia działań o charakterze marketingowym.
 5. Informacje na temat funkcjonowania usług Google Analytics, które wykorzystują dane gromadzone przy pomocy ciasteczek funkcjonujących w Serwisie, można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
 6. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies dotyczących reklam oferowanych przez Google pod adresem: http://www.google.pl/settings/ads. W celu ustawienia przekazywania informacji do partnerów Google odpowiednich zmian można dokonać pod adresem: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

V. Dane o charakterze pomocniczym

 1. Korzystanie z witryny wiąże się również z zapisywaniem przez serwer danych służących do funkcjonowania Serwisu: adres IP Użytkownika, data i godzina, informacje o wersji przeglądarki internetowej oraz systemie operacyjnym Użytkownika. Dane te są zapisywane w logach serwera i są dostępne wyłącznie dla administratora Serwisu.
 2. Zawartość danych nie służy do identyfikacji konkretnego Użytkownika.

VI. Dane kontaktowe

 1. Kontakt w sprawach związanych z ochroną prywatności, w tym w celu realizacji uprawnień Użytkowników, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@bonposesja.pl lub pod adresem: Biuro Obsługi Nieruchomości POSESJA Sp. z o.o., ul. Iłłakowiczówny 13/3, 60-789, Poznań.
 2. Użytkownik może złożyć skargę na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Polityka prywatności i cookies serwisu internetowego Biura Obsługi Nieruchomości POSESJA Sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i cookies zawiera w szczególności następujące informacje:
  a) jakie dane osób odwiedzających (zwanych dalej: „Użytkownicy” lub „Użytkownik”) są przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego www.bonposesja.pl (zwanego dalej: „Serwis”) i jakie są zasady przetwarzania tych danych;
  b) kto i na jakich zasadach przetwarza dane Użytkowników;
  c) jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych przez Biuro Obsługi Nieruchomości POSESJA Sp. z o.o. (zwane dalej: „BON Posesja”);
  d) jakie środki ochrony prywatności Użytkowników są stosowane przez BON Posesja;
  e) w jakich celach w ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies.

II. Gromadzenie i przetwarzanie danych Użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników jest Dominik Strzykała prowadzący działalność pod firmą „Biuro Obsługi Nieruchomości Posesja Sp. z o.o.”, adres: ul. Kazimiery Iłłakowiczówny, nr 13/3, 60-789, Poznań.
 2. BON Posesja nie przetwarza danych o zachowaniu Użytkowników w celach marketingowych i nie przekazuje tych danych do innych podmiotów świadczących usługi marketingowe.
 3. Dane są gromadzone i przekazywane w ramach usług obejmujących profilowanie oraz usług śledzących ruch na stronie Google Analytics do Google LLC.
 4. Dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, które oferują adekwatny poziom ochrony danych zgodnie z regułami tzw. Privacy Shield (tarcza prywatności).
  • Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
   • prawo dostępu do danych osobowych,
   • prawo do sprostowania danych osobowych,
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
   • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   a także, w przypadkach i na zasadach określonych w RODO:
   • prawo do żądania usunięcia danych osobowych
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   • prawo do przenoszenia danych osobowych,
   • prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych.

III. Środki ochrony prywatności

 1. Połączenia internetowe z Serwisem są realizowane przy użyciu bezpiecznego połączenia SSL. Oznacza to, że przesyłane dane są szyfrowane i w ten sposób chronione przed odczytaniem przez osoby trzecie.
 2. BON Posesja dokłada szczególnej staranności, by dane przetwarzane były zgodnie z prawem i z poszanowaniem zakresu zgody wyrażonej przez Użytkownika.

IV. Pliki cookies

 1. W związku z funkcjonowaniem Serwisu wykorzystywany jest mechanizm cookies. Oznacza to, że w urządzeniu Użytkownika serwery mogą zapisywać dane informatyczne (pliki cookies), w szczególności pliki tekstowe. Dane te mogą być odczytywane przez serwery przy każdym połączeniu z tego urządzenia.
 2. Opcja zapisywania i przechowywania plików cookies jest domyślnie włączona w przeglądarkach internetowych. Ustawienia te mogą zostać w każdym czasie zmienione, tak by zablokować automatyczne zapisywanie plików cookies lub by Użytkownik był za każdym razem informowany o ich zapisaniu. Użytkownik może również usuwać pliki cookies. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 3. Brak zmiany powyższych ustawień oznaczać będzie możliwość zapisywania plików cookies w urządzeniu użytkownika i uzyskiwania przez serwery dostępu do nich.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie w celu:
  a) dopasowania treści witryny internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, aby poprawnie wyświetlić stronę,
  b) opracowywania danych statystycznych związanych z zachowaniami Użytkowników, aby udoskonalić zawartość strony internetowej,
  c) prowadzenia działań o charakterze marketingowym.
 5. Informacje na temat funkcjonowania usług Google Analytics, które wykorzystują dane gromadzone przy pomocy ciasteczek funkcjonujących w Serwisie, można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
 6. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies dotyczących reklam oferowanych przez Google pod adresem: http://www.google.pl/settings/ads. W celu ustawienia przekazywania informacji do partnerów Google odpowiednich zmian można dokonać pod adresem: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

V. Dane o charakterze pomocniczym

 1. Korzystanie z witryny wiąże się również z zapisywaniem przez serwer danych służących do funkcjonowania Serwisu: adres IP Użytkownika, data i godzina, informacje o wersji przeglądarki internetowej oraz systemie operacyjnym Użytkownika. Dane te są zapisywane w logach serwera i są dostępne wyłącznie dla administratora Serwisu.
 2. Zawartość danych nie służy do identyfikacji konkretnego Użytkownika.

VI. Dane kontaktowe

 1. Kontakt w sprawach związanych z ochroną prywatności, w tym w celu realizacji uprawnień Użytkowników, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@bonposesja.pl lub pod adresem: Biuro Obsługi Nieruchomości POSESJA Sp. z o.o., ul. Iłłakowiczówny 13/3, 60-789, Poznań.
 2. Użytkownik może złożyć skargę na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.